Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού, διάλογος και διαφάνεια Vs ΥΠΠΑΝ


ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ*

Μέσα σε ένα ομιχλώδες τοπίο, που κάποιους τους βολεύει να λαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής, σε κάθε επίπεδο, χωρίς να μπορεί ο απλός πολίτης να διακρίνει τις σκοπιμότητες και τις βαθύτερες στοχεύσεις, τίθεται προς ολοκλήρωση το κεφάλαιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου.

Να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό άνοιξε για πρώτη φορά του 1989, 10 χρόνια μετά την ψήφιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Έκτοτε αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ Επίσημης Πλευράς και ΠΟΕΔ, αντικείμενο ανάλυσης των αξιολογήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος, αντικείμενο προτάσεων πολλών Υπουργών της Παιδείας. Φτάσαμε αισίως στο 2022 και αποτελεί ζητούμενο σε ένα πλαίσιο καινοφανές και απαιτητικό, αυτό του Συμφώνου Ανάκαμψης και Σταθερότητας.

Αντιλαμβάνεται ο κάθε καλοπροαίρετος παρατηρητής πως ως δέσμευση της Κυπριακής Πολιτείας, αυτοδέσμευσης καλύτερα, εντός του ΣΑΣ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του Κανονισμού Αξιολόγησης είναι μονόδρομος για το Υπουργείο Παιδείας, αφού είναι ένα από τα γρανάζια που θα κινήσουν τη μηχανή της οικονομικής ενίσχυσης των Δημόσιων Ταμείων. Αυτό, δε, υπό την προϋπόθεση πως η Κυβέρνηση εννοεί την αλλαγή ως ουσιαστική αλλαγή και θα κινηθεί με σκοπό μια αλλαγή που θα ωφελήσει το σχολείο, τον μαθητή αλλά και τον ίδιο, κατά κύριο λόγο, τον εκπαιδευτικό.

Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε, πως με όσα γνωρίζουμε για το όλο θέμα, η Αρμόδια Αρχή χρεώνεται, ακόμα μια φορά, έλλειψη σεβασμού προς τον κόσμο των εκπαιδευτικών, αφού προχώρησε να εντάξει στις δεσμεύσεις της θέματα όπως αυτό της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού, κατά παρόμοιο τρόπο έγινε και με προτάσεις για τις αλλαγές στην Προδημοτική Εκπαίδευση, χωρίς να διαβουλευτεί με τις Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών. Αυτό το έλλειμμα Δημοκρατίας αποτελεί σοβαρό παράγοντα δυσπιστίας ως προς τις προθέσεις του Αρμόδιου Υπουργείου αλλά και της Κυβέρνησης γενικότερα για αλλαγή, η οποία θα ανέμενε κάποιος ότι σκοπό έχει να ενισχύσει τόσο το δημόσιο σχολείο όσο και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό στο έργο του.

Είναι ξεκάθαρο πως αν το Υπουργείο Παιδείας και ο ίδιος ο Υπουργός επιθυμούν να διαλύσουν τη δικαιολογημένη αμφισβήτηση της πολιτικής τους περί της αντιμετώπισης τόσο του Δημοκρατικού Θεσμού του Συνδικαλισμού όσο και της έγνοιας για το Δημόσιο Σχολείο, τότε θα δώσει χρόνο σε ένα ανοικτό διάλογο και θα ανταποκριθεί στις πραγματικές απαιτήσεις των καιρών για σημαντικές αλλαγές, που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού στο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, καινοφανείς, πολλαπλές και σύνθετες των καιρών.

Εδώ αναδεικνύεται και ο ρόλος του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής Παιδείας αλλά και της Επιτροπής Εργασίας. Οφείλουν να μεριμνήσουν εκ των προτέρων να πιέσουν τον Υπουργό Παιδείας να υλοποιήσει την υποχρέωση για εξαντλητικό Διάλογο με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών, πριν καταλήξει στα Νομοσχέδια τα οποία θα ετοιμαστούν για να τεθούν ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Οργάνων.

Ο Κανονισμός Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου αποτελεί σημαντικό άξονα εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και κρίσιμο παράγοντα για την ηγεσία του. Συνιστά, δε, αναμφίβολα πλαίσιο εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής αξιοπρέπειας για τον εκπαιδευτικό ως λειτουργό, αφού μέσα από τη φιλοσοφία του και την εφαρμογή του κρίνεται η αξιοκρατία και η δικαιοκρισία όπως οι Αρμόδιοι την αντιλαμβάνονται έμπρακτα.

Συνακόλουθα και αυτονόητα η ΠΟΕΔ έχει εξαιρετικά βαρύ φορτίο να σηκώσει και να διαχειριστεί, έχοντας ως ένδειξη Δημοκρατικού Ελλείμματος από πλευράς του ΥΠΠΑΝ την παραγνώρισή της στο αρχικό στάδιο της ένταξης του εν λόγω κεφαλαίου στο Σύμφωνο Ανάκαμψης και Σταθερότητας.

Γίνεται από όλους κατανοητό πως η όποια αλλαγή προκύψει θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία των συναδέλφων για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιας ολόκληρης γενιάς. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε ως ΠΟΕΔ με αποφασιστικότητα πρώτα και κύρια το ζωτικό πλαίσιο εξαντλητικού διαλόγου, όπως προνοούν και τα ευρωπαϊκά θέσμια για τον κοινωνικό διάλογο, τις κρίσιμες παραμέτρους για βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και, ιδιαίτερα, τα όσα αφορούν στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την αναγνώριση της εργασίας του.

Απόστολος Αποστολίδης

Δάσκαλος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


671