Με το σταγονόμετρο…


ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ*

Ένα σοβαρότατο ζήτημα που απασχολεί μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών είναι το καθεστώς απασχόλησής τους και η επαγγελματική αβεβαιότητα που βιώνουν. Αντικαταστάτες, συμβασιούχοι και αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί δικαίως αγωνιούν για το μέλλον τους. Ένα μεγάλο μέρος της ανησυχίας αυτής εδράζεται κυρίως στην επικείμενη κατάργηση του καταλόγου διοριστέων το 2027 ή/και την παρέλευση των 10 χρόνων από τη χρονιά που παρακάθισαν εξέταση για τον κατάλογο διορισίμων.

Δυστυχώς, αν και οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, εντούτοις πληρώνονται με έκτακτο προσωπικό, με συμβάσεις Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου. Το ποσοστό των συμβασιούχων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται στα σχολεία φτάνει περίπου το 9% στη Δημοτική, του 16% στην Προδημοτική και το 48% στην Ειδική. Αν υπολογιστούν και οι αντικαταστάτες σε αυτά τα ποσοστά, τότε αυτά αυξάνονται σε 21%, 32% και 57% αντίστοιχα, ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το οποίο ανερχόταν στο 16.5% το 2018. Ο δε ΟΟΣΑ στη σχετική έκθεση εξηγεί πως η αβεβαιότητα που συνοδεύει τα συμβόλαια αυτά, μπορεί να οδηγήσει σε άγχος ή ακόμη και να επηρεάσει την απόδοση ορισμένων υπαλλήλων. Επίσης, αυτά τα συμβόλαια μπορούν να μειώσουν τις ευκαιρίες και τα κίνητρα για επαγγελματική ανάπτυξη ή ακόμη και να προκαλέσουν αβεβαιότητα στους μαθητές, αφού δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτικοί τους.

Συγκεκριμένα, στα Δημοτικά Σχολεία, στα Νηπιαγωγεία και στα Ειδικά Σχολεία, πέραν των 400 εκπαιδευτικών εργάζονται με το καθεστώς Αορίστου Χρόνου, ενώ πέραν των 600 εκπαιδευτικών εργοδοτούνται με ετήσια σύμβαση. Από αυτούς τους 1000 και πλέον εκπαιδευτικούς αναμένεται να μονιμοποιηθούν περίπου 40-70 αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Με βάση τις αναμενόμενες αφυπηρετήσεις τα επόμενα χρόνια, ακόμη και αν υποθέσουμε πως θα μονιμοποιηθούν μόνο αυτοί οι εκπαιδευτικοί (κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον να συμβεί), θα χρειαστούν τουλάχιστον 8 χρόνια για να μονιμοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής, 9 χρόνια οι εκπαιδευτικοί Προδημοτικής, ενώ για να μονιμοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής πρέπει να αφυπηρετήσουν σχεδόν όλοι οι μόνιμοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία!

Η λύση είναι μία και η ΠΟΕΔ την έχει παραθέσει κατ’ επανάληψη στους αρμόδιους. Με αύξηση των οργανικών θέσεων θα αυξηθούν οι μόνιμες θέσεις και με αυτό τον τρόπο θα μονιμοποιηθεί μια μεγάλη μερίδα των έκτακτων συναδέλφων. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί το μέλλον των συναδέλφων αορίστου χρόνου που πιθανόν να μην μονιμοποιηθούν πριν το 2027 και βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέων ή στον κατάλογο διορισίμων, τοποθετώντας τους σε ξεχωριστό κατάλογο μέχρι τη μονιμοποίησή τους. Θα ήταν εξωφρενικό να διωχθούν αυτοί οι συνάδελφοι από την εκπαίδευση ή να εξαναγκαστούν σε εξέταση μετά από 5-10-15 χρόνια εργασίας στο Δημόσιο Σχολείο. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του καταλόγου διοριστέων θα πρέπει να παραταθεί. Θα πρέπει να παραταθεί για τους συμβασιούχους που δεν θα προλάβουν να μονιμοποιηθούν ή να γίνουν αορίστου μέχρι το 2027 έτσι ώστε να επαναδιορίζονται από τον συγκεκριμένο κατάλογο. Ο κατάλογος διοριστέων παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως κατάλογος αντικαταστάσεων έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αντικαταστατών. Τέλος, η δημιουργία δεξαμενής αντικαταστατών με ετήσιες συμβάσεις θα βοηθήσει στη σταθερότητα του προσωπικού και στην πιο εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Η επίσημη πλευρά γνωρίζει πολύ καλά τόσο τα δεδομένα όσο και τις λύσεις που θα αμβλύνουν το πρόβλημα. Λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τα σχολεία να αποκτήσουν πιο σταθερό προσωπικό, με ελάχιστο ως καθόλου κόστος. Ας σταματήσει να μετρά με το σταγονόμετρο τις μονιμοποιήσεις και ας υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς τους έκτακτους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν τα σχολεία εδώ και χρόνια.

*Οργ. Γρ. ΠΟΕΔ

Οργ. Γρ. Α.Κί.ΔΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


721