Μονιμοποιήσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση 2022-2023: μια παρουσίαση και οι πρώτοι αριθμοί


 ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ KAI ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ*

Οι μονιμοποιήσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση γίνονται στη βάση των οργανικών θέσεων που υπάρχουν ως εγκεκριμένες στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι δηλαδή ο αριθμός των μόνιμων αναγκών στην εκπαίδευση και «καταλαμβάνονται» από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Ενημερωτικά, το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να παραθέσει τις κυριότερες πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες γίνονται οι μονιμοποιήσεις, αλλά και να δώσει μια πρώτη ένδειξη για τις μονιμοποιήσεις που αναμένονται την επόμενη χρονιά.

Α. Πώς προκύπτουν οι κενές θέσεις και ποιοι μονιμοποιούνται;

Οι κενές θέσεις προκύπτουν από την αποχώρηση συναδέλφων από τον κλάδο ως αποτέλεσμα της αφυπηρέτησης τους ή λόγω αποχώρησης από τη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση ή λόγω αύξησης των οργανικών – μόνιμων- θέσεων.

Όταν προκύπτουν κενές θέσεις, η διαδικασία (βάσει των σχετικών νομοθεσιών) πλήρωσής τους είναι η προσφορά θέσεων σε ποσοστό 50-50% από τους καταλόγους Διοριστέων και Διορισίμων. Στους πρώτους των καταλόγων αυτών προσφέρεται θέση και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τον διορισμό τελεσίδικα. Αν απορρίψουν, διαγράφονται από τον κατάλογο.

Σημ: μέχρι 10% των θέσεων μπορούν να δοθούν από τον κατάλογο των εκπαιδευτικών με αναπηρίες.

Β. Πόσες μονιμοποιήσεις αναμένονται για το 2022-2023;

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, αναμένεται να προσφερθούν αριθμητικά οι πιο κάτω μονιμοποιήσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ: αναμένονται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, γύρω στις 40 μονιμοποιήσεις.

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ: οι υπολογισμοί μας αφορούν 13-14 μονιμοποιήσεις.

ΕΙΔΙΚΗ: γύρω στις 10 μονιμοποιήσεις.  

Σημείωση: ακριβείς αριθμούς θα ξέρουμε όταν πάνε προς έγκριση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα σας ενημερώσουμε μόλις ξέρουμε ακριβή αριθμό ανά κλάδο.  

Γ. Οι μόνιμες θέσεις δίνουν και επιπλέον διορισμούς;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ άμεσα, αλλά έμμεσα. Δεν σχετίζονται άμεσα με διορισμούς, αλλά έμμεσα. Εννοείται ότι όταν αφυπηρετήσει κάποιος/α, δημιουργείται ανάγκη, αλλά αυτό είναι έμμεσο μιας και σχετίζεται με τις συνολικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Σφαιρικότερα για τους διορισμούς, μπορείτε να ανατρέξετε σε προγενέστερη αρθρογραφία.

Δ. Πώς προκύπτουν οι έκτακτες ανάγκες και κατ’ επέκταση οι διορισμοί συμβασιούχων;

Πιστεύoυμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επεξηγηθεί είναι με παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 5000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (μόνιμες οργανικές θέσεις) στη Δημοτική Εκπαίδευση. Σε μια σχολική χρονιά, όταν καταμετρηθεί ο διδακτικός χρόνος και οι υπόλοιπες ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία, οι αποσπάσεις κ.ά. χρειάζονται 5200 εκπαιδευτικοί. Τότε, προκύπτει ανάγκη για διορισμό 200 συμβασιούχων για τις ανάγκες αυτές.

Ε. Τι γίνεται όταν πολλά χρόνια υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες;

Η άποψή μας είναι ότι το κράτος θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων για να αυξηθούν οι μονιμοποιήσεις. Ήδη, η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει αύξηση των οργανικών θέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που ισχύουν σήμερα. Πρέπει να λεχθεί ότι και πριν μερικά χρόνια μονιμοποιήθηκαν πέραν των 700 συναδέλφων, μετά από ενέργειες της ΠΟΕΔ.

Στ. Ποιες οι διαφορές μεταξύ των μονίμων συναδέλφων και των συμβασιούχων;

Μισθολογικά δεν υπάρχει διαφορά, μιας και ο/η κάθε εκπαιδευτικός τοποθετείται στην ανάλογη κλίμακα. Η βασική διαφορά είναι η διασφάλιση της μονιμότητας (πολύ σημαντικό το αίσθημα «εργασιακής ασφάλειας»).

Στο ζήτημα των αδειών των αορίστου χρόνου (όπως έχει αναφέρει η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ), αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η εξίσωση των αδειών των αορίστου συμβασιούχων εκπαιδευτικών στα ίδια επίπεδα με τους μόνιμους συναδέλφους.

Ζ. Πότε θα μονιμοποιηθεί ένα συμβασιούχος;

Αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Η πραγματικότητα είναι πως εξαρτάται κυρίως από τις αφυπηρετήσεις ή αποχωρήσεις ή τυχόν αύξηση των οργανικών θέσεων, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

Γενικότερα, στη Δημοτική προβλέπονται λίγες αφυπηρετήσεις τα επόμενα μερικά χρόνια, σχεδόν μηδενικές στην Ειδική και κάπως αυξημένες στην Προδημοτική (αναλογικά).

Η. Μια εύλογη απορία

Γιατί οι αφυπηρετήσεις είναι πιο λίγες, ενώ οι μονιμοποιήσεις είναι περισσότερες;

Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν εκκρεμότητες στις προαγωγές από την προηγούμενη χρονιά, στις πρόωρες αφυπηρετήσεις, από αποχωρήσεις συναδέλφων από την εκπαίδευση, (δυστυχώς) λόγω απώλειας συναδέλφων μας κλπ.

Θ. Εν κατακλείδι…

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, είμαστε πάντοτε στη διάθεση όλων των συναδέλφων για βοήθεια και συνδικαλιστική στήριξη και ενημέρωση. Όπως άλλωστε, συστηματικά πράττουμε εδώ και χρόνια!

*Μέλη Γραμματείας ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Comments (1)

  1. Μαρία Προδρόμου:
    Mar 19, 2022 at 12:56 PM

    Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας ειδικά για τους νεότερους συναδέλφους και τον προγραμματισμό τους εύγε.μπραααααβο


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4354