Θέση Α.Κί.ΔΑ για εργαλείο αποτίμησης σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής στην Προδημοτική


Παρατίθεται πιο κάτω η τοποθέτηση της Ανεξάρτητης Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών για το θέμα του εργαλείου αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής, κατά τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ:

«Ο έγκαιρος εντοπισμός και η στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα πάγιο αίτημα της Οργάνωσης το οποίο θα βοηθήσει ουσιαστικά αυτά τα παιδιά και θα βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, τα παιδιά στη Γ’ και Στ’ τάξη συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού, το οποίο φέτος επεκτάθηκε και στην Α’ τάξη. Η έγκαιρη διάγνωση των παιδιών με ρίσκο λειτουργικού αναλφαβητισμού αιτιολογεί την άμεση στήριξή τους, με ευεργετικά αποτελέσματα.

Σε μια προσπάθεια ακόμη πιο έγκαιρης διάγνωσης των παιδιών με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, από την ηλικία της Προδημοτικής, το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν προχωρήσει στη δημιουργία δραστηριοτήτων και έργων αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής. Σύμφωνα με την επίσημη πλευρά, η πρόθεση είναι σε μεταγενέστερο στάδιο να εφαρμοστεί και στα Μαθηματικά. Παρόμοιο εργαλείο είχε ετοιμαστεί και κατά την περσινή σχολική χρονιά, το οποίο εν τέλει απορρίφθηκε ομόφωνα από την Οργάνωση. Οι δραστηριότητες αλλά και ο τρόπος εφαρμογής του ελάχιστα έχουν αλλάξει από το εργαλείο που ανακοινώθηκε και απορρίφθηκε κατά την περσινή σχολική χρονιά. Δυστυχώς οι προβληματισμοί των ελάχιστων μάχιμων εκπαιδευτικών που το δοκίμασαν πιλοτικά αλλά και της ΠΟΕΔ μέσα από τις συναντήσεις που έγιναν, όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, αλλά και κάποιες προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν δεν συμπεριλήφθηκαν στις οδηγίες.

Το εργαλείο έχει κριθεί ως ακατάλληλο από έγκριτες ακαδημαϊκούς που έχουν εμπλακεί στη συγγραφή του Αναλυτικού Προγράμματος Προδημοτικής, αφού δεν συνάδει με τη φιλοσοφία του, καθώς επίσης και ούτε εξυπηρετεί την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης για παροχή στήριξης στα παιδιά της Προδημοτικής εντός του πλαισίου της Προδημοτικής Τάξης. Παρόμοια άποψη έχει και η Παγκύπρια Κλαδική Νηπιαγωγών στην επιστολή που έχει αποστείλει στο ΔΣ της ΠΟΕΔ στις 11 Μαΐου. Ταυτόχρονα, το χρονικό περιθώριο εφαρμογής του εργαλείου είναι ασφυκτικό και τοποθετείται σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή. Παράλληλα, η προτεινόμενη διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη να εφαρμοστεί και δημιουργεί σοβαρά θέματα ασφάλειας των παιδιών.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και το ΥΠΠΑΝ, στις διάφορες συναντήσεις που έγιναν με την ΠΟΕΔ, ανάφεραν επανειλημμένα πως οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν τα παιδιά πολύ καλά και πως αρκετές δραστηριότητες μπορεί να μην γίνουν όταν υπάρχουν τεκμήρια μάθησης».

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα πιο πάνω δεδομένα, η ΑΚΙΔΑ, μέσα από τον διαρκή διάλογο που έχει με τις συναδέλφους νηπιαγωγούς και αξιολογώντας τις ενέργειες του ΥΠΠΑΝ, κατέθεσε την πιο κάτω θέση:

-       Η ΠΟΕΔ να καλέσει τα μέλη της να ΜΗΝ συμπληρώσουν και να ΜΗΝ εφαρμόσουν το εργαλείο.

-       Για τα παιδιά, για τα οποία υπάρχει ανάγκη, οι νηπιαγωγοί να ενημερώσουν το Δημοτικό του κάθε παιδιού για τις επιδιώξεις/τομείς που χρειάζεται ανάπτυξη και στήριξη.

-       Η ΠΟΕΔ να αποστείλει εμπεριστατωμένη επιστολή στο ΥΠΠΑΝ που να εξηγεί και να τεκμηριώνει το σκεπτικό της οδηγίας αυτής και να ζητά έγκαιρο και εξαντλητικό διάλογο έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρη και αποτελεσματική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από το νηπιαγωγείο.

  • Η επιστολή να αναρτηθεί και να κοινοποιηθεί στα μέλη. Παράλληλα να προχωρήσει ο διάλογος για την αξιολόγηση μαθητή/τριας και για βελτίωση της ΣΕΠ έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιείται κατάλληλα.

-       Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υφίσταται η οδηγία της ΠΟΕΔ για συμπλήρωση της Σχολικής Έκθεσης Προόδου στην Προδημοτική μόνο των μερών που αφορούν την Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση – Συναισθηματική Ενδυνάμωση, τις Κινητικές Δεξιότητες και τη Νοητική Ενδυνάμωση.

-       Σε καμία περίπτωση η ΠΟΕΔ δεν θα αποδεχθεί το συγκεκριμένο θέμα να αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση των χρόνιων αιτημάτων της Οργάνωσης για την Προδημοτική, όπως διατυπώθηκαν και κατατέθηκαν σε επιστολή της Οργάνωσης προς το ΥΠΠΑΝ στις 19 Απριλίου 2022.

-       Η ΠΟΕΔ πρέπει να παραμείνει στοχοπροσηλωμένη στη βελτίωση της Προδημοτικής εκπαίδευσης και των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων νηπιαγωγών».

Αυτή ακριβώς ήταν και η απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΔ στη χθεσινή του συνεδρία, 12/5/2022 και ως Α.Κί.ΔΑ χαιρετίζουμε το γεγονός της ομοφωνίας στο τέλος της συζήτησης και δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε στον θεσμικό διάλογο, όπως εξάλλου πράττουμε εδώ και 30 χρόνια, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


465