Μύρια Βασιλείου για την Έκθεση Προόδου: Δεν θα γίνουν αποδεχτές μονομερείς αποφάσεις από το ΥΠΠΑΝ


Η πρόεδρος  της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου κληθείσα από το Paideia-News να σχολιάσει την ανακοίνωση της Παγκύπριας Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης ανακοινώνει σύμφωνα με την οποία το αίτημα της να κοινοποιείται η Έκθεση Προόδου στους γονείς έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το ΥΠΠΑΝ δήλωσε:

«Η εν λόγω έκθεση είναι αποτέλεσμα συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας με την ΠΟΕΔ και ως εκ τούτου, δεν θα γίνουν αποδεχτές μονομερείς αποφάσεις από το ΥΠΠΑΝ. Οι γονείς ενημερώνονται ενδελεχώς για τη ΣΕΠ μέσα από συναντήσεις που γίνονται με τον/την εκπαιδευτικό δύο φορές τον χρόνο, αφού βασικός στόχος της ΣΕΠ είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση του κάθε παιδιού με σκοπό τη βελτίωσή του και όχι η όποια σύγκρισή του με άλλα παιδιά.

Ως ΠΟΕΔ, συνέχισε η κ. Βασιλείου, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας, η οποία αναμφίβολα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά εφαρμόζουν πληθώρα μεθόδων και ειδών αξιολόγησης που βοηθούν τόσο στην πρόοδο των παιδιών όσο και στον εντοπισμό παιδιών που χρήζουν στήριξης και ενίσχυσης. Ως εκ τούτου είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε εισηγήσεις αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης του μαθητή/τριας Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα όσον αφορά τη Σχολική Έκθεση Προόδου, είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2020-2021, μετά από διάλογο του ΥΠΠΑΝ με την ΠΟΕΔ. Όπως όλες οι εκπαιδευτικές πολιτικές έτσι και αυτή, μετά από δύο χρόνια εφαρμογής της, χρήζει βελτίωσης. Ήδη το ΥΠΠΑΝ έχει συλλέξει εισηγήσεις συναδέλφων ενώ και η ΠΟΕΔ είναι έτοιμη να καταθέσει εισηγήσεις σε σχέση με τη ΣΕΠ, αίτημα το οποίο καταθέσαμε ξανά και σε πρόσφατη επιστολή μας προς το ΥΠΠΑΝ.

Επομένως, δημόσιες δηλώσεις ή/και τοποθετήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε διαδικασίες εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής και για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί διάλογος με την ΠΟΕΔ, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι αχρείαστες».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


758