ΑΚΙΔΑ: ΔραΣΕ, εργαλείο πισωγυρίσματος στον εκπαιδευτικό και εργασιακό μεσαίωνα


«Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία  να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και να υλοποιείται από μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό»

Με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών ΑΚΙΔΑ αναφέρει:

 «Το ΥΠΠΑΝ εδώ και χρόνια, από τότε που ακόμα το αρκτικόλεξό του τελείωνε στο πρώτο Π, αγωνίζεται να πείσει την Κυπριακή Κοινωνία ότι ενδιαφέρεται για τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου. Με λεφτά, μάλιστα του ευρωπαίου φορολογούμενου πολίτη.

Πρώτα ήταν οι ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Ακολούθησαν τα ΣΕΠ (Σχολεία Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Και τώρα, εδώ και κάποια χρόνια, τα Δρα.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης).

Ξεκάθαρα η Α.Κί.ΔΑ. σημειώνει πως το πρόγραμμα Δρα.Σ.Ε. είναι εξαιρετικά χρήσιμο ως υποστηρικτικό, υπογραμμίζεται αυτό, ως υποστηρικτικό πρόγραμμα για την όλη λειτουργία εκείνου του σχολείου, που πληροί τα κριτήρια για να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό.

Πλην, όμως, στα τελευταία χρόνια οι στρεβλώσεις όλο και αυξάνονται, όλο και εντείνονται. Αφενός εντάσσονται σε αυτό διδασκαλία θεμάτων που η θέση τους είναι εντός της κανονικής εφαρμογής του ωρολογίου προγράμματος, αφετέρου ο Εργοδότης εκμεταλλεύεται το υψηλό ποσοστό της ανεργίας ανάμεσα στους δασκάλους και τους ζητά να προσφέρουν διδακτικό έργο με αγορά υπηρεσιών, που δεν τους βγάζει από την ανεργία αλλά και ούτε την εκπαιδευτική υπηρεσία τούς αναγνωρίζει.

Να σημειωθεί πως η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία προσφέρεται, στα πλαίσια του Δρα.Σ.Ε., μόνο κατά του 75% του συνολικού ετήσιου σχολικού χρόνου. Προφανές το εκπαιδευτικό έγκλημα που συντελείται εις βάρος των παιδιών.

Σημειώνεται, επίσης, πως κατά την περσινή σχολική χρονιά, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί δημοτικής εργάστηκαν ως εκπαιδευτές/τριες στα σχολεία ΔΡΑΣΕ+ με αποτέλεσμα η "δεξαμενή" των αντικαταστατών να αποδυναμωθεί σημαντικά και να παρατηρηθούν τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης που ταλάνισαν τα σχολεία μας. Τελικά, το ίδιο το ΥΠΠΑΝ αντιλήφθηκε πως το πρόβλημα ήταν τόσο μεγάλο, που έδωσε οδηγία οι εκπαιδευτές/τριες των Δρα.Σ.Ε. να αφήσουν το πρόγραμμα και να εργαστούν ως αντικαταστάτες/τριες. Δυστυχώς, με αυτή την απόφαση τα σχολεία Δρα.Σ.Ε. και κυρίως τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία πλήρωσαν το τίμημα, αφού απώλεσαν την πολύτιμή στήριξη που θα μπορούσαν να είχαν μέσα από το πρόγραμμα.

Μια όαση στο περσινό χάος ήταν οι 62 συμβασιούχοι που διορίστηκαν στα Δρα.Σ.Ε. ως μόνιμο και σταθερό προσωπικό στα σχολεία αυτά, αφού βρέξει χιονίσει επιτελούσαν το έργο τους προς όφελος των παιδιών. Η εξέλιξη αυτή συνιστά αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν και από την πλευρά της Α.Κί.ΔΑ. για αντιμετώπιση τόσο του φάσματος του μη επαναδιορισμού συναδέλφων όσο και για συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του Υπεύθυνου Τμήματος, όπως αυτή συμφωνήθηκε το 2019, μετά την εκπαιδευτική κρίση που το ΥΠΠΑΝ προκάλεσε το 2018.

Η Α.Κί.ΔΑ. με σαφήνεια απαιτεί:

-      Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία  να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και να υλοποιείται από μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του σχολικού χρόνου, ως μέρος του ωρολογίου προγράμματος του μαθητή.

-      Η ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά με ρίσκο αλφαβητισμού να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και να προσφέρεται από μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του σχολικού χρόνου, ως μέρος του ωρολογίου προγράμματος του παιδιού.

-      Η δε ενισχυτική διδασκαλία για αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού να προσφέρεται σε ΟΛΑ τα ΠΑΙΔΙΑ, που διαπιστώνεται ότι βρίσκεται στο φάσμα ρίσκου αλφαβητισμού, σε οποιοδήποτε σχολείο κι αν φοιτούν, σε οποιοδήποτε ποσοστό του τοπικού σχολικού μαθητικού πληθυσμού κι αν ανήκουν.

-      Το πρόγραμμα Δρα.Σ.Ε., με το περιεχόμενο που πραγματικά πρέπει να έχει, να υλοποιείται από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του σχολικού χρόνου.

Μόνο αν οι πιο πάνω προϋποθέσεις εφαρμοστούν, μακριά από οικονομίστικες, αντιεκπαιδευτικές και αντιεργατικές προσεγγίσεις, θα έχει το Δημόσιο Σχολείο και οι μαθήτριες/ μαθητές του την υποστήριξη που πραγματικά χρειάζεται. 

Η ΠΟΕΔ πρέπει να εντείνει την πίεσή της προς την Επίσημη Πλευρά για υιοθέτηση της πιο πάνω προσέγγισης, ώστε στο Δημόσιο Σχολείο τα παιδιά να απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται στην έκταση χρόνου και περιεχομένου που δικαιούνται».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


739