ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία: Θετικές ενδείξεις για διορισμούς, όμως χρειάζονται πολιτικές στήριξης των παιδιών


Ανάγκη προώθησης των ζητημάτων για τον διοικητικό χρόνο της Διευθυντικής Ομάδας, των οργανικών θέσεων προαγωγής και μονιμοποίησης κ.ά

Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ καταγράφει τις θετικές ενδείξεις σε ό,τι αφορά στους διορισμούς για τη νέα σχολική χρόνια. Αυξημένος αριθμός αναγκών, σε συνδυασμό με τις αφυπηρετήσεις, σημειώνεται σε Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένους διορισμούς.

Ήδη, πρόσφατα, έχει εγκριθεί επιπλέον κονδύλι, μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού από τη Βουλή.

Παράλληλα, η Παράταξή μας, όχι μόνο δεν εγκαταλείπει τα αιτήματα που αφορούν στον Κλάδο και έχουν τεθεί κατ' επανάληψη δημόσια, αλλά προβαίνει σε συνεχείς ενέργειες για υλοποίησή τους.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ κρίνουμε αναγκαία την εκ νέου ενίσχυση της πολιτικής για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Έγκαιρα θέτουμε προς συζήτηση την εισήγηση για πρόσθετες συμβάσεις, ώστε να καλυφθούν οι σημαντικές και επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν στη διδασκαλία των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και την ενίσχυση παιδιών που το έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα δε, με την αναμενόμενη κάθοδο πολλών παιδιών από την Ουκρανία και άλλες χώρες.

Επιπλέον, η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ πιστεύει ότι θα πρέπει άμεσα να εξεταστούν ζητήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Θέματα που αφορούν στην αύξηση του διοικητικού χρόνου για Διευθυντές και Βοηθούς Διευθυντές, αλλά και την αύξηση οργανικών θέσεων προαγωγής (ιδιαίτερα στην Προδημοτική), θεωρούμε πως θα πρέπει να μελετηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

Πέραν των πιο πάνω, ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης του ΥΠΠΑΝ για προώθηση της διαδικασίας (σε εκτελεστική και νομοθετική εξουσία) για νέες οργανικές θέσεις (μονιμοποιήσεις) στη Δημοτική, Προδημοτική και, κυρίως, στην Ειδική Εκπαίδευση.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, δηλώνουμε παρόντες και παρούσες σε οποιαδήποτε ουσιαστική και εποικοδομητική διαδικασία, που θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή στελέχωση των σχολείων μας προς όφελος παιδιών και εκπαιδευτικών αλλά και γενικότερα του Δημόσιου Σχολείου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


619