ΠΟΕΔ: Επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νέων Οργανικών θέσεων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής


   Η ΠΟΕΔ με ανακοίνωση της «καταθέτει για άλλη μια φορά τη θέση της, για άμεση δημιουργία νέων Οργανικών Θέσεων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική-Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση). Πολλάκις η Οργάνωση, τόσο μέσα από επιστολές όσο και μέσα από συναντήσεις με το ΥΠΑΝ, έχει επισημάνει ότι ο μεγάλος αριθμός έκτακτων εκπαιδευτικών, δημιουργεί μια σειρά αχρείαστων εκπαιδευτικών και εργασιακών προβλημάτων. Αφενός εμποδίζει την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων, κυρίως λόγω της διαδικασίας που απαιτείται για τον διορισμό τους. Αφετέρου, η αβεβαιότητα που συνοδεύει τον διορισμό με σύμβαση για πολλά χρονιά, οδηγεί σε εργασιακή ανασφάλεια και άγχος.

   Η μεγάλη αύξηση που παρουσιάζει, κατά τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός έκτακτων εκπαιδευτικών Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, με βάση και τις πραγματικές ανάγκες, επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη για αύξηση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στον κλάδο της Ειδικής Εκπαίδευσης, όπου το ποσοστό των έκτακτων εκπαιδευτικών ξεπερνά το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών Ειδικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, από σύνολο 1050 εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Ειδική Εκπαίδευση, οι 550 από αυτούς είναι έκτακτοι (αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι).

   Σημειώνουμε ακόμη ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων θα οδηγήσει στη δραστική μείωση του αριθμού των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, χωρίς ουσιαστικά να έχει κανένα επιπρόσθετο κόστος για την Πολιτεία». 

   Απαραίτητη επίσης είναι η αύξηση των διευθυντικών θέσεων (Διευθυντών/ντριών και Βοηθών Διευθυντών/ντριών) στην Προδημοτική Εκπαίδευση, αφού αυτή τη στιγμή δεκάδες νηπιαγωγεία μας είναι υποστελεχωμένα, όσον αφορά τις θέσεις αυτές.

   Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλες τις προφορικές τοποθετήσεις από πλευράς του ΥΠΑΝ ότι βλέπει θετικά το αίτημα της Οργάνωσης, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι το ουσιαστικό. Ως εκ τούτου καλούμε το ΥΠΑΝ όπως προχωρήσει άμεσα σε εκείνες τις ενέργειες που θα επιφέρουν λύση στο εν λόγω πρόβλημα και να αποφευχθεί η όποια αναστάτωση στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


663