Προοδευτική Δασκάλων: Ανάγκη παροχής Εργοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης


 Διεύρυνση της δυνατότητας παροχής θεραπειών σε όλα τα παιδιά.

Με ανακοίνωσή της η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών αναφέρει:

 «Ένα από τα πιο σημαντικά αιτήματα που η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, θέτει συνεχώς εδώ και χρόνια, είναι η διεύρυνση της δυνατότητας παροχής θεραπειών (εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας) και σε παιδιά που φοιτούν στη γενική εκπαίδευση. 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας (αλλά και οι υπόλοιπες ειδικότητες – Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Ειδικής Γυμναστικής, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας) τοποθετούνται και εργάζονται μόνο σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Κυρίως, το γεγονός αυτό, εμποδίζει την παροχή θεραπειών σε παιδιά που τις έχουν ανάγκη και φοιτούν στη γενική τάξη. Την ίδια στιγμή σημειώνουμε και την ανάγκη για διεύρυνση της δυνατότητα παροχής δωρεάν θεραπειών σε όλα τα παιδιά που χρήζουν λογοθεραπείας πέραν των παιδιών με ειδικές ανάγκες, τα οποία φοιτούν στη γενική τάξη και για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Σημειώνουμε επίσης, την ανάγκη συνέχισης της παροχής θεραπευτικής υποστήριξης,  βάσει και των αξιολογήσεων ενόψει της αλλαγής βαθμίδας και μετά την ηλικία των 12 ετών.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται τροποποίηση των Σχεδίων Υπηρεσίας Ειδικού Εκπαιδευτικού, έτσι ώστε οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί των πιο πάνω ειδικοτήτων, να μπορούν να εργαστούν και σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, χρειάζεται η λήψη πολιτικής απόφασης για τον σκοπό αυτό και η ετοιμασία των κατάλληλων υποδομών.

Τέλος, θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση  του νόμου «Περί Αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών με Ειδικής Ανάγκες, Νόμος του 1999» με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αντικατασταθεί η φράση ‘παιδί με ειδικές ανάγκες ‘ με τη φράση ‘παιδί που χρήζει θεραπείας η θεραπειών’ όπως λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


639