Ταμείο Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου


ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΙΕΡΗ*

Κάθε σχολική μονάδα έχει, αναμφίβολα ανάγκες. Αναλόγως του αριθμού των παιδιών, της κτιριακής κατάστασης, του εξοπλισμού αλλά και των λοιπών συνθηκών κάθε χώρος απαιτεί συντήρηση και ενίσχυση. Με σκοπό αυτή τη συντήρηση και ενίσχυση των σχολικών μονάδων, αποστέλλεται από το ΥΠΑΝ μέσω των Σχολικών Εφοριών ένα ποσό σε κάθε σχολική μονάδα, το οποίο διαχειρίζεται ο εκάστοτε διευθυντής/ντρια (Δημοτικού-Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου)

Το Ταμείο Διευθυντή, όπως ονομάζεται, λειτουργεί με ένα ποσό το οποίο εμβάζεται από την οικεία Σχολική Εφορία, και το οποίο αξιοποιείται για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του σχολείου, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο Αρ. Φακ.: 13.28.06/3, 13.28.07 και ημερομηνίας: 25 Ιουνίου 2017.

Τον τελευταίο καιρό, με τις αλλαγές που επήλθαν στα Τραπεζικά συστήματα, τα Ταμεία αυτά έχουν καταχωρηθεί από τις τράπεζες στις κατηγορίες των εταιριών. Αποτέλεσμα αυτού, η αποκοπή κάθε μήνα ποσού πέραν των 9€ για έξοδα τήρησης λογαριασμού, καθώς και άλλες αποκοπές αναλόγως της κίνησης του λογαριασμού. Συνεπεία, αυτής της κατάστασης, κάθε χρόνο χάνονται ποσά που αναλογούν στα σχολεία, στα παιδιά, αφού χρεώνονται στον λογαριασμό του Ταμείου Διευθυντή.

Το θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα χρήματα του κράτους που αναλογούν στα σχολεία πρέπει να αξιοποιούνται ως τέτοια. Τα σχολεία δεν επωφελούνται κέρδους, ούτε λειτουργούν ως εγγεγραμμένες στον Έφορο, εταιρίες. Αρκετά λεφτά έχουν χαθεί μέχρι σήμερα.

*Βοηθός Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μέλος Γραμματείας ΠΑΔΕΔ

Γραμματέας ΠΟΕΔ Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1527