ΑΚΙΔΑ: Σημαντική η διασφάλιση της εργασίας των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών


 Στόχος οι περαιτέρω ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν το αίσθημα δικαίου

Με ανακοίνωσή της, η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών ΑΚΙΔΑ αναφέρει:

Κατά την αυριανή συνεδρία της Βουλής, αναμένεται να συζητηθεί  πρόταση νόμου (Αρ. Φακ. 23.02.063.044-2022) για τροποποίηση των περί δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας νόμων του 1969 εώς 2021. Η πρόταση νόμου ταυτίζεται με τις  πάγιες θέσεις, τόσο της Α.Κί.ΔΑ όσο και της ΠΟΕΔ, για κατοχύρωση των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών. Συνεπώς ως Κίνηση, χαιρετίζουμε την πρόταση που έχει κατατεθεί και ευελπιστούμε πως θα υπερψηφιστεί από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Επιγραμματικά σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που προωθούνται, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με το καθεστώς αορίστου χρόνου από τον κατάλογο διορισίμων, θα συνεχίσουν να διατηρούν τη θέση τους στον κατάλογο, ανεξαρτήτως αν το 2027 θα έχουν παρέλθει τα δέκα χρόνια από την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Την ίδια ώρα διασφαλίζεται πως δεν επηρεάζονται οι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί από τον κατάλογο διοριστέων με την κατάργηση των καταλόγων, το 2027. Κατοχυρώνεται επίσης, η εξομοίωση των δικαιωμάτων των αορίστου με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά συνταξιοδοτικά δικαιώματα και άδειες. Η πρόταση ακόμη, απαγορεύει τον τερματισμό της εργασίας των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, λόγω πλεονασμού (κάτι που ισχύει στο Δημόσιο, αλλά με την υφιστάμενη νομοθεσία εξαιρείται η Εκπαιδευτική Υπηρεσία).

Αρκετές από τις πρόνοιες της τροποποιητικής νομοθεσίας αναφέρονται και στις γνωματεύσεις που έχει ήδη λάβει η ΠΟΕΔ από τους νομικούς της συμβούλους και οι οποίες μελετώνται από την ΠΟΕΔ για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η επικείμενη διασφάλιση των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατοχύρωσης της εργασίας μιας μεγάλης μερίδας συναδέλφων. Την ίδια ώρα, καλούμε το ΥΠΑΝ και την ΕΕΥ να τροχοδρομήσουν λύσεις με προώθηση κανονισμών, για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας σε σχέση με την επανατοποθέτησή τους και την αναγνώριση μονάδων μετάθεσης.

Η ΠΟΕΔ συνεχίζει τις προσπάθειες, μέσω νομικού αγώνα, για κατοχύρωση του καθεστώτος αορίστου χρόνου σε συμβασιούχους με μη διαδοχικές συμβάσεις και στους αντικαταστάτες που έχουν αθροιστική 30μηνη υπηρεσία. Τέλος, θα ασκηθούν πιέσεις εκεί και όπου χρειάζεται, για παράταση του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027.

Η Α.Κί.ΔΑ είναι έτοιμη να καταθέσει εισηγήσεις και προτάσεις, στα συλλογικά Σώματα της ΠΟΕΔ, για διασφάλιση των έκτακτων συναδέλφων και άμβλυνση της εργασιακής τους αβεβαιότητας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


785