Αύξηση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έγινε το πρώτο βήμα. Επιβάλλονται κι άλλα


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ*

 Στην πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής στις 21 Σεπτεμβρίου, το ΥΠΑΝ ανέφερε δημόσια ότι λήφθηκε η απόφαση για νέες οργανικές θέσεις στην Ειδική Εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη ενέργεια, αποτελεί συνέχεια της πίεσης που ασκήθηκε από την ΠΟΕΔ για αύξηση των οργανικών θέσεων μονιμοποίησης και είχε τεθεί επανειλημμένα, ενώπιον της Επίσημης Πλευράς. Σε δε πρόσφατες συναντήσεις με το ΥΠΑΝ διαφάνηκε πως υπάρχει θετική στάση επί του θέματος και βούληση να πραγματοποιηθεί. Αναντίλεκτα, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην καλύτερη στελέχωση των σχολείων, όσο και στη διασφάλιση ενός μεγάλου μέρους του ανθρώπινου δυναμικού.

Η συγκεκριμένη εξαγγελία είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, για άρση των στρεβλώσεων σε θέματα στελέχωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια ώρα όμως, επιβάλλεται να τροχοδρομηθεί και η αύξηση των οργανικών θέσεων στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, αφού οι ανάγκες που πληρούνται με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου είναι πάγιες και διαρκείς. Εξάλλου, από τη στιγμή που μια τέτοια ρύθμιση δεν θα επιφέρει κανένα ουσιαστικό κόστος για το κράτος, είναι παράλογο να μην προχωρήσει. Ως γνωστόν, το ποσοστό των συμβασιούχων ορισμένου και αορίστου χρόνου επί του συνόλου των εκπαιδευτικών στη Δημοτική είναι ιδιαίτερα ψηλό. Το ποσοστό αυξάνεται ακόμη περισσότερο στην Προδημοτική ενώ στην Ειδική έχει φτάσει στο 50% τους τελευταίους μήνες.

Το όφελος από την αύξηση των Οργανικών θέσεων στην εκπαίδευση, είναι πολλαπλό. Έχει αναδειχθεί πως ο μεγάλος αριθμός εκτάκτων εκπαιδευτικών προκαλεί καθυστέρηση στη στελέχωση των σχολείων, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται. Ουσιαστικά οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί, τοποθετούνται σε σχολεία μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα χρονικό σημείο που οι διαδικασίες στελέχωσης θα έπρεπε να βρίσκονται προς την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με το καθεστώς αορίστου και ορισμένου χρόνου, υφίσταται συνεχώς η αβεβαιότητα συνέχισης της υπηρεσίας τους, λόγω της πολιτικής για μη μόνιμη εργασία, και των στρεβλώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών. Συνεπώς, δεκάδες συνάδελφοι, εργάζονται με αβέβαιο μέλλον, με το άγχος του μη επαναδιορισμού, την αβεβαιότητα για το που και πόσο μακριά θα διοριστούν λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και την εκπαίδευση ευρύτερα.

Καταγεγραμμένο και που χρήζει άμεσης διευθέτησης, είναι καιτο αίτημα για αύξηση των διοικητικών θέσεων στην Προδημοτική Εκπαίδευση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νηπιαγωγείων. Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία τα οποία θα έπρεπε να διοικούνται από Διευθύντρια ή Βοηθό Διευθύντρια με βάση το μέγεθός τους, αλλά διοικούνται από Βοηθό Διευθύντρια ή απλή Νηπιαγωγό, λόγω του μειωμένου αριθμού εγκεκριμένων οργανικών διοικητικών θέσεων. Η δημιουργία νέων διοικητικών θέσεων, θα βοηθήσει στην ομαλότερη λειτουργία των νηπιαγωγείων και θα περιορίσει τη σωρεία διοικητικών προβλημάτων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν.

Παράλληλα, αναμένεται η τροχοδρόμηση για επίλυση, των ζητημάτων που χρονίζουν και αφορούν στους αντικαταστάτες, συμβασιούχους και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου. Επιβάλλεται η συνέχιση του θεσμικού διαλόγου για τα θέματα των εκτάκτων συναδέλφων και η προώθηση ουσιαστικών δίκαιων λύσεων, στην αρχή της ισονομίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.  Σαφέστατα η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκτάκτων συναδέλφων, θα συνδράμουν στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την πιο εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Ανάμεσα σε άλλα αναμένεται η συγκεκριμενοποίηση και βελτίωση των όρων υπηρεσίας των αντικαταστατών, η παροχή αδειών στους αντικαταστάτες και η βελτίωση των αδειών των συμβασιούχων, η διασφάλιση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, η εξεύρεση τρόπου διασφάλισης της εργασίας των αντικαταστατών ενόψει της κατάργησης του καταλόγου το 2027 κ.ά.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, ευελπιστούμε πως η δημόσια εξαγγελία για αύξηση των οργανικών θέσεων θα πάρει σάρκα και οστά και η Κυβέρνηση θα προβεί τάχιστα, σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε οι θέσεις αυτές να καλυφθούν άμεσα με μόνιμους διορισμούς. Παράλληλα, απαιτείται εντατικοποίηση του θεσμικού διαλόγου για όλα τα υπόλοιπα χρονίζοντα θέματα που ταλανίζουν ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων και που εργάζονται με το καθεστώς του έκτακτου. Η άμβλυνση στην εργασιακή αβεβαιότητα που βιώνουν οι συνάδελφοι αυτοί και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, είναι εκ των ων ουκ άνευ.  

*Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΔ, Γενικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


442