ΑΚΙΔΑ: Εγγραφή θέματος στο ΔΣ της ΠΟΕΔ: Πρόταξη ζητημάτων Προδημοτικής


Με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΑΚΙΔΑ αναφέρει:

«Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η αξία της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης και του έργου που οι νηπιαγωγοί καλούνται να επιτελέσουν, παραγνωρίζεται από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και της πολιτικής της Κυβέρνησης.

Παρά τις επισημάνσεις από πλευράς των εκπαιδευτικών, τόσο θεσμικά όσο και με πολυάριθμες προσωπικές παρεμβάσεις, πλήρως τεκμηριωμένες στο σύνολό τους, για την ανάγκη στήριξης των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και των λειτουργών του με συγκεκριμένες πρακτικές ενέργειες, το ΥΠΑΝ επιδεικτικά αποστρέφει το πρόσωπο από τα προβλήματα που η πολιτική του δημιουργεί και αφήνει τα σχολεία έρμαια των δυσχερειών και των ελλειμμάτων.

Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, τα οποία διογκώνονται, αυξάνονται και εντείνονται από την άρνηση του ΥΠΑΝ να εγκύψει σε αυτά. Στη δεδομένη στιγμή, καθιστούν την έναρξη της χρονιάς εξαιρετικά δύσκολη και απορρυθμίζουν τη λειτουργία του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, κάτι που εντείνει και την αγωνία των γονέων.

Ως εκ τούτου η Α.Κί.ΔΑ. προχώρησε και ενέγραψε ως κατ’ επείγον το φάσμα θεμάτων, που, ανάμεσα σε άλλα, ταλανίζουν την Προδημοτική Εκπαίδευση, τους μαθητές της και τις νηπιαγωγούς και εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ:

-         Προτάξει τα πιο κάτω ενώπιον του Υπουργού Παιδείας άμεσα, με στόχο να διαφοροποιήσει την πολιτική αδιαφορίας και απαξίωσης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και των λειτουργών της και να δώσει πρακτικές λύσεις,

-         Άμεσα να οργανωθεί/ούν εκδήλωση/εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των νηπιαγωγών με τη συμμετοχή του συνόλου των ΓΑ έξω από το ΥΠΑΝ,

-         Σε περίπτωση που το ΥΠΑΝ παραμείνει άτεγκτο και αρνηθεί να προχωρήσει σε θεσμικό διάλογο με στόχο την άμεση προώθηση των θεμάτων, το ΔΣ να προχωρήσει σε δυναμικά μέτρα μη αποκλειομένων και των απεργιακών,

Σε ό, τι αφορά στην ευημερία και την ασφάλεια των παιδιών επιβάλλεται η συμπόρευση με τους Οργανωμένους Γονείς. Άμεσα η ΠΟΕΔ πρέπει να μπει σε διάλογο μαζί τους και από κοινού να ασκήσουν περαιτέρω ουσιαστική πίεση στο ΥΠΑΝ για έμπρακτη επίλυση των προβλημάτων.

Υπενθυμίζουμε πως το ΥΠΑΝ αρνείται:

-         Να διορίσει το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για την καθαριότητα και την υποστήριξη της λειτουργίας του σχολείου,

-         Να διορίσει τον αναγκαίο αριθμό των σχολικών συνοδών για παιδιά με αναπηρίες,

-         Να εναρμονίσει τη λειτουργία του σχολείου με τη λειτουργία της υπόλοιπης κοινωνίας σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας, (Τα πρωτόκολλα που επιβάλλει το ΥΠΑΝ είναι ανεφάρμοστα και προκαλούν σύγχυση και αναστάτωση, καταστάσεις που εντείνονται και από τις αντιφατικές με αυτά προφορικές οδηγίες από την Αρμόδια Αρχή)

-         Να προχωρήσει στη δημιουργία των απαιτούμενων θέσεων προαγωγής, ώστε τα Δημόσια Νηπιαγωγεία να διοικούνται με το ανάλογο υπηρεσιακό καθεστώς θέσης,

-         Να προχωρήσει και στη δημιουργία του απαιτούμενου αριθμού μόνιμων θέσεων νηπιαγωγών,

-         Να διορίσει το επαρκές σε αριθμό γραμματειακό προσωπικό.

Τα ζητούμενα αυτά παραμένουν στα αζήτητα για το ΥΠΑΝ και ο κάθε αντικειμενικός παρατηρητής κατανοεί αφενός την αυξανόμενη δυσκολία για εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αφετέρου την πολιτική αδιαφορίας του αρμόδιου Υπουργείου και της Πολιτείας ευρύτερα.

Σε αυτή την πολιτική η ΠΟΕΔ οφείλει να απαντήσει, με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, στηρίζοντας τις νηπιαγωγούς αλλά και υπερασπίζοντας το Δημόσιο νηπιαγωγείο με ουσιαστικά μέτρα.

Για τα προβλήματα που χρονίζουν και εμβαθύνονται ως και για την οποιαδήποτε αναστάτωση προκύψει είναι προφανές πως υπεύθυνο είναι το ΥΠΑΝ και η Α.Κί.ΔΑ. το καλεί να αναλάβει τις ευθύνες του προβαίνοντας στις ενδεικνυόμενες ενέργειες».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


592