Συνολική Πρόταση Εργασίας για δραστική μείωση του αριθμού των εκτάκτων στη Δημοτική Εκπαίδευση


(Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική)

*ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των συναδέλφων που απασχολούνται με το καθεστώς του συμβασιούχου (συμπεριλαμβανομένων των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών).

Το πιο πάνω φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα δε αν λάβουμε υπόψη τις πολύ λίγες αφυπηρετήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αφού (ως γνωστό) οι εισδοχές στην Παιδαγωγική Ακαδημία μετά το 1974 ήταν περιορισμένες, ενώ για την Ειδική είναι σχετικά νέος κλάδος και δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες αφυπηρετήσεις.

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συμβασιούχων εκπαιδευτικών δυσχεραίνει απίστευτα το έργο της έγκαιρης στελέχωσης. Αν και δεν είναι ο αποκλειστικός λόγος των προβλημάτων στη στελέχωση, εντούτοις τα αίτια του προβλήματος συνοψίζονται σε μια φράση: κακός προγραμματισμός από πλευράς δομών Υπουργείου.

Το πρόβλημα είναι επίσης, νομικό. Μονιμοποίηση π.χ. των αορίστου προσκρούει σε διατάξεις του Συντάγματος και των νομοθεσιών (δεν είναι τυχαίο πως ούτε στη Δημόσια Υπηρεσία έγινε κατορθωτή, μέχρι στιγμής, η μονιμοποίηση των αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων). Μακάρι να εξευρεθεί νομικός τρόπος μονιμοποίησης, αν και δεν φαίνεται εφικτό.

Για την Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, θεωρώ ότι (ακόμη και με βάση τα ισχύοντα), μπορεί να εξευρεθεί λύση.

Η πρόταση, την οποία καταθέτω δημόσια, εδράζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

Α. Άμεση μονιμοποίηση όλων όσοι διορίζονται μετά την 1/9/2027 και κατάργηση του καθεστώτος συμβασιούχου στην εκπαίδευση (πλην μικρού αριθμού συμβάσεων που θα εξηγήσω σε επόμενο στάδιο).

Β. Σταδιακή παροχή νέων, μονίμων οργανικών θέσεων σε Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση μέχρι  1/9/2025, ώστε να καλυφθούν μεγάλο μέρος των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών.

Γ. Δημιουργία νέων θέσεων διορισμού την 1/9/2025, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με συμβάσεις (λόγω των ανακατατάξεων στους καταλόγους και για να μπορέσουν να καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των αορίστου χρόνου και συμβασιούχων, όσο είναι δυνατόν).

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω εισηγούμαι, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα ακόλουθα:

1.   Σταδιακή παροχή νέων μόνιμων θέσεων ως ακολούθως: (σημ: οι αριθμοί είναι στη βάση τον αριθμό των μοναδικών συμβάσεων σε έκτακτες θέσεις που δόθηκαν τη σχολική χρονιά 2022-2023 και είναι 399 στη Δημοτική, 149 στην Προδημοτική και 527 στην Ειδική – βλ. προϋπολογισμός 2023):

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

(400 μονιμοποιήσεις)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (150 μονιμοποιήσεις)

ΕΙΔΙΚΗ

(527 μονιμοποιήσεις)

Μονιμοποιήσεις 1/9/2023

25%

25%

50% (λόγω πολύ μεγάλου αριθμού)

Μονιμοποιήσεις 1/9/2024

25%

25%

25%

Μονιμοποιήσεις 1/9/2025

50%

50%

25%

Μονιμοποιήσεις 1/9/2026

Ανάλογα με τις αφυπηρετήσεις

Ανάλογα με τις αφυπηρετήσεις

Ανάλογα με τις αφυπηρετήσεις

Μονιμοποιήσεις από 1/9/2027 και μετά

Όσοι διορίζονται, μονιμοποιούνται αμέσως (*ισχύουν εξαιρέσεις)

Όσοι διορίζονται, μονιμοποιούνται αμέσως (*ισχύουν εξαιρέσεις)

Όσοι διορίζονται, μονιμοποιούνται αμέσως (*ισχύουν εξαιρέσεις)

      2, Κατάργηση του καθεστώτος συμβασιούχων από 1/9/2027 και μονιμοποίηση όλων όσοι διορίζονται (θα υπάρχει μόνο μικρός αριθμός συμβάσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν συμβάσεις που προκύπτουν: σε ειδικότητες όπου θα υπάρχουν και μετά την 1/9/2027 αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί λόγω της σειράς καταλόγων, αριθμός συμβάσεων που δίνονται στη θέση μόνιμων εκπαιδευτικών που απουσιάζουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών ή λόγω παραχώρησης υπηρεσιών ή άλλων ανάλογων περιπτώσεων).

      3. Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, θα υπάρχει ανάγκη για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να καλυφθεί όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός αορίστου χρόνου / συμβασιούχων που εργάζονται ήδη ή θα εργάζονται ως τότε στην εκπαίδευση και ενδεχομένως, να επηρεάζονται από τη σειρά καταλόγου. Ως εκ τούτου, εισηγούμαι:

Α. Κίνητρο για πρόωρη αφυπηρέτηση (κατάργηση του πέναλτι στη σύνταξη / εφάπαξ Β, καταβολή της σύνταξης από το 57ο έτος κ.ά): επειδή οι αφυπηρετήσεις είναι περισσότερες από το 2027 και μετά, ρεαλιστικά, αν δοθούν κίνητρα αναμένεται να αποχωρήσει από την υπηρεσία μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών το 2025. Ως εκ τούτου, και χωρίς ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση για το κράτος, αναμένεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση λόγω των αφυπηρετήσεων. Σχετικά, υπάρχει και η εμπειρία του 2019.

Β. Εφαρμογή της επέκτασης του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, βάσει της συμφωνίας της ΠΟΕΔ με το ΥΠΑΝ, όπου αναμένεται να υπάρξουν θέσεις εργασίας.

Γ. Δραστική μείωση διευθυντικού χρόνου Διευθυντών και Βοηθών, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αξιολόγησης: θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Δ. Δημιουργία μεταβατικών τμημάτων υποδοχής παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και σύνδεση με πρωινό χρόνο των προαιρετικών Ολοήμερων: διορισμοί και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, χωρίς ουσιαστικό κόστος (λόγω κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών σε πρωινό χρόνο και προαιρετικό ολοήμερο).  

Ε. Διάφορα άλλα προγράμματα ή προτάσεις.

Όλα τα πιο πάνω, με έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό, θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας (χωρίς ουσιαστικό κόστος για το κράτος, αφού ήδη γίνονται σχετικές δαπάνες) το 2025 και θα δώσει την ευκαιρία πολλών μονιμοποιήσεων.

4. Τα οφέλη της πιο πάνω πρότασης είναι τεράστια: μονιμοποίηση από την πρώτη μέρα διορισμού, έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, μείωση διοικητικού κόστους, μόνιμο και σταθερό προσωπικό, κατάργηση απαράδεκτων καθεστώτων όπως η αγορά υπηρεσιών, ακόμη και αποφυγή αναγωγής / καταγωγής στις εξετάσεις μετά το 2027 (αφού οι επιτυχόντες θα μονιμοποιούνται αμέσως) κ.ά. Παράλληλα, μετά το 2027 που θα έχουμε και περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των πολλών αφυπηρετήσεων, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ακόμη και στο ακραίο σενάριο όπου θα έχουμε μείωση τμημάτων.

5. Η πιο πάνω πρόταση είναι ΣΥΝΟΛΙΚΗ και ρεαλιστική, μπορεί να εφαρμοστεί και να αποτελέσει τη βάση συζήτησης. Εννοείται ότι αποτελεί εισήγηση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ή να τροποποιηθεί.

Υ.Γ. Η πιο πάνω πρόταση δεν δεσμεύει κατ’ ανάγκη κανένα οργανωμένο σύνολο ή φορέα στον οποίο συμμετέχω. Είναι προσωπική πρόταση.

*Εκπαιδευτικός
Comments (1)

  1. Μανόλης Σόβολος:
    Dec 29, 2022 at 03:53 PM

    Όλες αυτές μπορεί να είναι λογικές και συζητήσιμες προτάσεις. Η έγκαιρη στελέχωση, χωρίς αναστάτωση κάθε χρόνο στα σχολεία, προϋποθέτει την σταθερότητα του προσωπικού στα σχολεία. Με μια μεταβατική περίοδο πρε΄πει να καθιερωθεί ότι συμβαίνει σ' όλα τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα: Σταθερότητα του προσωπικού στα σχολεία, κατοχύρωση μόνιμης οργανικής θέσης εκ μέρους του εκπαιδευτικού, μετάθεση μόνο μετά από αίτησή του, εξαιρέσεις μόνο για σοβαρούς συγκεκριμένους λόγους υγείας ή όταν ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει, αποδεδειγμένα, σοβαρά προβλήματα στη σχολική μονάδα. Πρώτο άμεσο βήμα: Κατάργηση των μετακινήσεων, δεν έχει κανένα νόημα η μετακίνηση εκπαιδευτικών εφόσον όλοι είναι ευχαριστημένοι. Οι συχνές αλλαγές εκπαιδευτικών σε διπλανά σχολεία, μόνο αναστάτωση φέρνει και δεν δημιουργεί κλίμα συλλογικότητας, ευθύνης, και αίσθημα του "ανήκειν" σε μια συλλογική προσπάθεια.
    Μανόλης Σόβολος
    Πρώην Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου και γονιός.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


978