Αποπαγοποίηση θέσεων ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ σε Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση


*ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ και ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

Όπως πράττουμε καθεχρονικά, η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ενημερώνει υπεύθυνα τους συναδέλφους – μέλη ΠΟΕΔ, δημόσια και τεκμηριωμένα, για τα πραγματικά δεδομένα στους διορισμούς και τις μονιμοποιήσεις.

Σήμερα, είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας ότι, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει να αποπαγοποιηθούν οι ακόλουθες θέσεις (με επιστολή προς τη Βουλή):

Α. Δημοτική: 33 θέσεις μονιμοποίησης

Β. Ειδική Εκπαίδευση: 16 θέσεις μονιμοποίησης

Γ. Προδημοτική: 18 θέσεις μονιμοποίησης.

Σημείωση: οι θέσεις αυτές προκύπτουν από άδειες θέσεις του τακτικού προϋπολογισμού (αφυπηρετήσεις, αποχωρήσεις, θάνατοι κλπ).

Νοείται ότι οι μονιμοποιήσεις γίνονται 50-50% από τους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων, με σειρά καταλόγου.

Θυμίζουμε ότι εκκρεμεί ακόμη ο έκτακτος – συμπληρωματικός προϋπολογισμός (που πρέπει να ψηφιστεί το αργότερο αρχές Ιουνίου, πριν το κλείσιμο της Βουλής) και αφορά την εκπαίδευση, Εκτός από τις έκτακτες θέσεις, υπάρχει το πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔ και της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ για να δοθούν ΝΕΕΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ σε Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική. Το αίτημα αυτό ΔΕΝ προϋποθέτει κανένα ουσιαστικό κόστος για το κράτος, ενώ συμβάλει στην καλύτερη στελέχωση των σχολείων και στην εργασιακή ασφάλεια εκατοντάδων συναδέλφων.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα ενημερώνουμε, πάντα υπεύθυνα, τους συναδέλφους.

*Στελέχη ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2142