Στις 22 Ιουνίου 2023, Καταστατική Συνδιάσκεψη των 100 Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ


H ΠΟΕΔ γνωστοποιεί στα μέλη της ότι, δυνάμει των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της ΠΟΕΔ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, Καταστατική Συνδιάσκεψη των 100 Γενικών Αντιπροσώπων (Γ.Α.) της Οργάνωσης. 

Στην ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης περιλαμβάνονται η τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του Καταστατικού στη βάση της πρότασης που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό, από το Δ.Σ. ΠΟΕΔ. Περαιτέρω, εισηγήσεις για τροποποίηση του Καταστατικού μπορούν να υποβληθούν και από οποιοδήποτε Γενικό Αντιπρόσωπο, με επιστολή του προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, μέσω της Γραμματείας του Δ.Σ. ΠΟΕΔ, μέχρι την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023. Παράλληλα, εισηγήσεις για τροποποίηση του Καταστατικού μπορούν να υποβληθούν και από οποιοδήποτε μέλος της ΠΟΕΔ, με επιστολή προς την Καταστατική Συνδιάσκεψη, μέσω της Γραμματείας του Δ.Σ. ΠΟΕΔ που πρέπει να υποστηρίζεται με τουλάχιστον 25 υπογραφές μελών, μέχρι την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023.

Η πρόταση του ΔΣ ΠΟΕΔ:

Ενώπιον των Γενικών Αντιπροσώπων θα τεθεί η πρόταση του ΔΣ της ΠΟΕΔ για τροποποίηση του καταστατικού της Οργάνωσης, στη βάση του άρθρου 35.3: «Όλες οι εισηγήσεις για τροποποίηση του καταστατικού πλην των εισηγήσεων των Γ.Α. και απλών μελών γνωστοποιούνται στα μέλη 15 μέρες τουλάχιστον πριν από την Καταστατική Συνδιάσκεψη». 

Το έγγραφο (που επισυνάπτεται πιο κάτω), αποτελεί πρόταση του ΔΣ ΠΟΕΔ και θα τεθεί προς ψήφιση στην Καταστατική Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ, στις 22 Ιουνίου 2023.

Είναι χωρισμένο σε δύο στήλες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα άρθρα του υφιστάμενου Καταστατικού της Οργάνωσης. Στη δεύτερη στήλη περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες αλλαγές, προσθήκες ή απαλοιφές, σε άρθρα του Καταστατικού της ΠΟΕΔ. Οι αλλαγές και προσθήκες σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Οι απαλοιφές σημειώνονται με διαγραφή κειμένου.

Σημειώνεται πως το έγγραφο στην ολότητά του, αφού εγκριθεί, θα τύχει λεκτικής επεξεργασίας ώστε:

-Όλα τα άρθρα να συνάδουν με τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν από τα μέλη της ΠΟΕΔ στην Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών ΠΟΕΔ, τον Δεκέμβρη του 2022, σε σχέση με το Άρθρο 26.2 (Εκλογικό  Σύστημα: Δημιουργία νέων Σωμάτων στην Οργάνωση τα οποία θα εκλέγονται από τα τακτικά μέλη) αλλά και τις νέες αλλαγές που θα εγκριθούν στην Καταστατική Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπρόσωπων στις 22 Ιουνίου 2023.

-Να προστεθεί το θηλυκό γραμματικό γένος.

-Να τύχει γραμματικής και συντακτικής επεξεργασίας.

Το καταστατικό με τις αλλαγές που έχουν εγκριθεί στην Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών ΠΟΕΔ, αλλά και τις αλλαγές που τυχόν θα εγκριθούν στην Καταστατική Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ, στις 22/6/2023, θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές της ΠΟΕΔ, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη 2024.

Ολόκληρη η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ προς την Καταστατική Συνέλευση: https://bit.ly/ProtasiDS-POED-giaPSGA
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


486