ΥΠΠΑΝ: Αρχή της ερχόμενης εβδομάδας καταβάλλεται το ειδικό επίδομα στους δικαιούχους


«Με την ευκαιρία σημερινής εκδήλωσης ομάδας καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, τους γνωστοποιήθηκε ότι οι απαιτούμενες διεργασίες ολοκληρώνονται σήμερα και ότι από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας καταβάλλεται το ειδικό επίδομα στους δικαιούχους.

Για σκοπούς διαφάνειας και προκειμένου να είναι σαφές ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) γνωστοποιεί τις διαδικασίες, όπως κοινοποιήθηκαν και στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Στις 7 Μαΐου 2020, μετά από πρόταση του ΥΠΠΑΝ το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε για την καταβολή ειδικού επιδόματος σε καλλιτέχνες.

Μεταξύ της 8ης και της 15ης Μαΐου συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις.  Μέχρι το τέλος Μαΐου έγινε ένας πρώτος έλεγχος και διεκπεραιώθηκαν πέραν των 2000 αιτήσεων.

Αμέσως μετά, στις αρχές Ιουνίου, υπήρξαν διαβουλεύσεις και συνεργασία του ΥΠΠΑΝ με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον έλεγχο του αρχείου των αιτητών/αιτητριών και τον καθορισμό Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  κάθε εμπλεκόμενου κυβερνητικού τμήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ακολούθως δόθηκαν τα στοιχεία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στις 19 Ιουνίου δόθηκε η απάντηση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μετά την έγκριση αυτή έγινε η διαδικασία ελέγχων όλων των αιτήσεων από τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έγινε για πρώτη φορά, χωρίς κάποια προηγούμενη καθιερωμένη πρακτική και χωρίς να υπάρχει κάποιο Μητρώο Καλλιτεχνών και εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα.

Είναι κατανοητό ότι οι δικαιούχοι αδημονούσαν και είχαν ανάγκη αυτό το έκτακτο επίδομα, πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι για την καταβολή του απαιτούνται, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα για οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter428