Συμμετοχή της Κύπρου στους 9ους Αγώνες Γαλλοφωνίας


Ανοικτή πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (Organisation International de la Francophonie) έχει καλέσει την Κύπρο να συμμετάσχει στους 9ους Αγώνες Γαλλοφωνίας (Jeux de la Francophonie), οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Κινσάσα του Κονγκό, μεταξύ 19-28 Αυγούστου 2022.

Πρόκειται για μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες και αθλητές μεταξύ 18-35 ετών από τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. Η Κύπρος έχει συμμετάσχει δύο φορές στο παρελθόν, το 2009 και 2013.

Οι Αγώνες της Γαλλοφωνίας είναι ένας συνδυασμός αθλητικών αγώνων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το 1989 κάθε τέσσερα χρόνια (μετά το Ολυμπιακό έτος), με συνολική διάρκεια δέκα ημέρες. Οι Αγώνες αυτοί προσκαλούν, κάτω από τη σημαία της φιλίας, τους νέους του γαλλόφωνου κόσμου να συναντηθούν μέσω αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών διαγωνισμών, για την προώθηση της ειρήνης, του διαλόγου, της ισότητας των φύλων και της πολιτιστικής πολυμορφίας ανάμεσα στις χώρες της Γαλλοφωνίας.

Στους 9ους Αγώνες Γαλλοφωνίας, στην κατηγορία του Πολιτισμού, η Κύπρος θα διαγωνιστεί στους τομείς των εικαστικών τεχνών και του δημιουργικού χορού. Η προεπιλογή των καλλιτεχνών θα γίνει από Εθνική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Κάθε χώρα θα προεπιλέξει τους/τις υποψήφιους/ες από κάθε τομέα. Στη συνέχεια, οι εθνικές υποψηφιότητες θα υποβληθούν στη Διεθνή Επιτροπή Αγώνων Γαλλοφωνίας (Comité International des Jeux de la Francophonie – CIJF), για την τελική επιλογή των συμμετεχόντων.

Για το πρώτο στάδιο (προεπιλογή εθνικών υποψηφιοτήτων), οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους βάσει των πιο κάτω όρων και προδιαγραφών:

Όροι και προδιαγραφές αίτησης:

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν καλλιτέχνες ηλικίας 18-35 ετών, με γνώση της γαλλικής γλώσσας.

2. Από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υποβληθεί βιογραφικό σημείωμα, μαζί με portfolio που να παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά δείγματα έργου και να εξηγεί την προσέγγιση και μεθοδολογία του/της καλλιτέχνη.

3. Στον τομέα των εικαστικών τεχνών η Κύπρος συμμετέχει σε δύο κατηγορίες: ζωγραφική και γλυπτική/εγκατάσταση. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση για μια από τις κατηγορίες αυτές:

  • Ζωγραφική: Πρόταση έργου για συμμετοχή στους αγώνες, το οποίο να έχει δημιουργηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων και να μην έχει παρουσιαστεί προηγουμένως σε άλλο διεθνή διαγωνισμό. Μέγιστο μέγεθος 2x2m, μέγιστο βάρος 25kg. Η πρόταση έργου μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή (εκτυπωμένη φωτογραφία ή ψηφιακό αρχείο). Να συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο.
  • Γλυπτική/εγκατάσταση: Πρόταση έργου για συμμετοχή στους αγώνες, το οποίο να έχει δημιουργηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων και να μην έχει παρουσιαστεί προηγουμένως σε άλλο διεθνή διαγωνισμό. Το έργο πρέπει να χωρά σε κιβώτιο μέγιστου μεγέθους 3x3m και να έχει μέγιστο βάρος 250kg. Η πρόταση έργου μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε μορφή (εκτυπωμένη φωτογραφία ή ψηφιακό αρχείο). Να συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο. Όλα τα μέσα και υλικά είναι αποδεκτά, εκτός εάν εμπίπτουν σε τελωνειακούς περιορισμούς.

4. Στον τομέα του δημιουργικού χορού μπορεί να συμμετάσχει ομάδα που να αποτελείται από δύο άτομα (χορευτής/τρια και χορογράφος). Τα χορευτικά έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να έχουν διάρκεια 15 λεπτά και να έχουν δημιουργηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την έναρξη των Αγώνων.

5. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής θα πρέπει να υποβληθούν (δια χειρός ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ιφιγενείας 27, 2007 Λευκωσία, (Αρχείο, 2ος όροφος).

6. Ο φάκελος της αίτησης πρέπει απαραιτήτως να φέρει στο εξωτερικό μέρος την ένδειξη «9οι Αγώνες Γαλλοφωνίας 2022».

7. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση [email protected]. Θα αποστέλλεται βεβαίωση λήψης.

8. Όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν προσωπικά για το αποτέλεσμα της διαδικασίας προεπιλογής.

Επικοινωνία:

Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Tηλ.: +357 22 809814, Φαξ: +357  22 809872, Εmail: [email protected]

(ΜΓ/ΕΧΡ)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


314