Αγορά Υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2022


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πολιτιστικές Υπηρεσίες), ενημερώνει το κοινό ότι διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ 2022.

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy και μόνο μέσω αυτής μπορούν να υποβληθούν προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην εν λόγω ιστοσελίδα για να αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού. Αναλυτικός Οδηγός για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά διατίθεται στην Ενότητα «Βοήθεια» στο Σύστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605050.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


200