ΕΕΥ: Αναβολή συνεντεύξεων για προαγωγές

18 Μαρ 2020 - 13:55


ΕΕΥ: Αναβολή Συνεντεύξεων για Προαγωγή στη θεση Βοηθού Διευθυντή για τα Φιλολογικά

16 Μαρ 2020 - 14:34


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

13 Μαρ 2020 - 15:25


EEY: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά και τη Μουσική

11 Μαρ 2020 - 14:13


Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

10 Μαρ 2020 - 14:22
ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή για τα Δομικά

06 Μαρ 2020 - 12:57


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β.Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

05 Μαρ 2020 - 17:47


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά

04 Μαρ 2020 - 12:05


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για τη Μουσική

27 Φεβ 2020 - 12:03

Newsletter