ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Φυσική

07 Ιουλ 2020 - 15:06


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

30 Ιουν 2020 - 13:44


Η προκήρυξη όλων των θέσεων προαγωγής σε θέσεις Διευθυντή Σχολείων

26 Ιουν 2020 - 12:44


ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

25 Ιουν 2020 - 14:25


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές σε θέσεις καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Φιλολογικά και Επιστήμη

24 Ιουν 2020 - 13:24


ΕΕΥ: Προαγωγή σε θεση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

19 Ιουν 2020 - 13:52


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή ΜΤΕΕ για τη Γεωπονία και την Ηλεκτρολογία

18 Ιουν 2020 - 14:52


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Προδημοτικής Εκπαίδευσης

16 Ιουν 2020 - 14:07


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση ΠΛΕ και Επιθεωρητή Α για τα Αγγλικά

12 Ιουν 2020 - 15:19


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Επιθεωρητή Α’ Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

11 Ιουν 2020 - 13:28

Newsletter