ΕΕΥ: Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μέσης Τεχνικής)

10 Δεκ 2020 - 11:47


ΕΕΥ: Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία - Μεσης Γενικής

10 Δεκ 2020 - 11:39


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

15 Σεπ 2020 - 13:39


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Επιθεωρητή Α για Φυσιογνωστικά-Βιολογία, Τέχνη και Εμπορικά-Οικονομικά

10 Σεπ 2020 - 14:52


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

09 Σεπ 2020 - 14:23


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α' -Μέση Γενική

02 Σεπ 2020 - 14:54


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

01 Σεπ 2020 - 13:41


ΕΕΥ: Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης

05 Αυγ 2020 - 15:10


ΕΕΥ:Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Παιδαγωγικά

31 Ιουλ 2020 - 14:28

Newsletter