ΕΕΥ: Αλλαγή προγράμματος για συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή

19 Απρ 2021 - 11:48


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη ΣΕΑ

13 Απρ 2021 - 15:26


ΕΕΥ: Προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α’ Μέσης Τεχνικής για την Ξυλουργική–Επιπλοποιία

13 Απρ 2021 - 12:18


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής για την Οικιακή Οικονομία

12 Απρ 2021 - 13:40


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής για Γεωγραφία και Τέχνη

09 Απρ 2021 - 13:51


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Μουσική

08 Απρ 2021 - 14:18


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική (Ειδική Εκπαίδευση)

08 Απρ 2021 - 14:13


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής για τη Φυσική

07 Απρ 2021 - 13:19


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή Β. Διευθυντών Α Μέσης Τεχνικής για Ξυλουργική – Επιπλοποιία / Σχεδίαση Επίπλων

05 Απρ 2021 - 13:32


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης - 46 θέσεις

02 Απρ 2021 - 14:07

Newsletter