ΕΕΥ: Συνέντευξη με υποψήφιο για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τον μοναδικό υποψήφιο για προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκε ο ακόλουθος, ο οποίος και καλείται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρα 11:00 π.μ.

ΠΜΠ.9892 Γιάγκου ΓεώργιοςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

64