ΕΕΥ: Διόρθωση - Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου


H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, διευκρινίζει ότι η απόφαση για διορισμό του Μιχάλη Χατζηφιλίππου (Μ.19976), Εμπορικών/Οικονομικών (17 περιόδους), και Μαρίας Κυριακίδου (Μ.19790), Φυσικής Αγωγής (14 περιόδους), στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, αφορά διορισμό ορισμένης διαρκείας και συγκεκριμένα από 1.9.2019 μέχρι 31.8.2020, και όχι αορίστου διαρκείας, όπως, εκ παραδρομής, είχε αναφερθεί στην ανακοίνωσή της ημερομηνίας 28.8.2019.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter497