ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΠΛΕ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τους υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρα 10:00 π.μ.

ΠΜΠ.8421

Γιωργούδης Πανίκος

9611

Ροδοσθένους-Παρασκευά Ειρήνη

8216

Χατζηχρίστου Χρυσούλα

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1496