ΕΕΥ: Προκήρυξη μίας θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής, για την Ειδική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2019, θα δημοσιευτεί προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση.

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 6 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 13:00.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (θέση προαγωγής), η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5216 και ημερ. 19.7.2019 με αρ. γνωστ. 618, ανακαλείται.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter297