ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για Γαλλικά και Αγγλικά


    Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά (1 θέση) και Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά (3 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7754

Γεωργίου Στέλλα

205,25

8608

Γεωργίου Μαρία

205,05

8822

Κωνσταντίνου Ελένη

204,65

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15440

Αθανασιάδου Έλενα

203,25

9530

Αλεξίου Λίτσα

203,00

9414

Ευαγόρου Ευαγόρας

202,92

9587

Σάββα-Σωφρονίου Μαρία

200,75

10313

Πάντη Ελισάβετ

200,25

15859

Ρωσσίδου Ελένη

200,25

10133

Κωνσταντινίδου-Χαϊλή Ευτυχία

199,92

17204

Δανιήλ Δανιέλλα

198,50

11044

Ιωαννίδου Ανδριανή

197,25

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter913