ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής για Μαθηματικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά (5 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ώρα 9.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10877 

Χατζηξενοφώντος Ελευθέριος

208,82

8554 

Γεωργίου-Ευριπίδου Σταυρούλα

208,65

9816 

Ιωάννου Γιάννης

208,50

9390 

Χαρή-Σκαπούλλαρου Δήμητρα

207,05

9770 

Κουρουζίδου Δέσποινα

207,00

10177 

Στυλιανού Παναγιώτης

206,82

10121 

Στυλιανοπούλου-Ανωγιάτη Πολυξένη

206,65

7528 

Χριστοδούλου Ανδρούλα

206,65

Ώρα 11.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9907 

Ευαγγελίδης Σάββας

206,22

9941 

Χαραλάμπους Γιώτα

206,05

9772 

Χατζηδημητρίου Ανθούλλα

206,05

9374 

Κωνσταντίνου Ευάνθης

205,82

11317 

Καραολιά-Χαραλάμπους Κυπρούλα

205,65

7776 

Πολυκάρπου Μαρία

205,65

9769 

Καραντάνος Δημήτριος

205,55

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

728