ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β Διευθυντές Μέσης Γενικής Α΄ για Μουσική και Θρησκευτικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ. 7759 Λοίζου-Καλλίρη Σταυρούλα

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Αρ. Φακ. 9728 Γκολιομύτης Δημήτριος 10393 Καουρής ΑνδρέαςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1014