ΕΕΥ: Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Αρ. Φακ. 7879 Παπαϊωάννου ΓεώργιοςComments (0)

Add a new comment:Newsletter

983