ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση ΒΔΑ για Πληροφορική-Επιστήμη Η.Υ.


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (2 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η. Υ.

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 15948

Νεοφύτου Αντώνης

209,14

9329

Πετρή Ιωσήφ

208,65

14784

Μενοίκου Μιχάλης

208,22

10484

Γ αλιούνας Κωνσταντίνος

207,67

10188

Σταυρινίδου Μυροφόρα

206,65

11255

Γ ρηγορίου-Ιακωβίδου Ήβη

206,50

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1010