ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΒΔΑ΄ Μέσης Γενικής για ΣΕΑ


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α' Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11602  

Ονουφρίου Άντρος

209,02

10183  

Χατζηγέρου Γεωργία

206,00

10645  

Κωνσταντίνου Κυριάκος

204,92Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

583