ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Διευθυντή Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Ώρα 9.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 7601  

Λοίζος Λοίζου

203.25

12189  

Τ σέλεπος Κώστας

201.67

12572  

Γεωργίου Γεωργία

201.25

8394  

Στιβαρός Σπυρίδων

198.67

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

513