ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Γεωγραφία και Χημεία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Γεωγραφία (1 θέση) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία (3 θέσεις). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τρίτη, 18 Φεβρουάριου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ώρα 9.45 π.μ.

Αρ. Φακ. 15433 Μιτσίδου Ελένη                                            207,17

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7414

Χαραλάμπους-Ζαβρού Ευαγγελία

214,45

14137

Στασή-Χατζημιχαήλ Θεοδώρα

207,25

14356

Ερωτοκρίτου-Γρηγορίου Άντρη

206,42

14912

Ευριπίδου Γεώργιος

206,33

12127

Σαρρή-Διερωνίτου Ελένη

206,13

18833

Δημητρίου Δημήτρης

205,34

16491

Συμεού Συμεών

201,75

15417

Τουμαζή-Αϊφωτίτου Θεοχαρούλα

201,75

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter713