ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β. Διευθυντές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 14923   Βάγια-Σαββίδου Μαρία

9544   Κόκκινου- Γ εωργίου Τ ούλλα

8647   Βασιλείου Μιχαλάκης

9560   Αυγουστή Νίκη

8507   Παλαικυθρίτου-Αποστόλου Ξανθούλα

9123 Μαυρομουστάκη-Κόμπου ΑντρούλλαComments (0)

Add a new comment:Newsletter

1015