ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ. 12002  Σαββίδης Σάββας

               15362  Λοίζου Ανδρέας

                14249  Κωνσταντινίδης Άγγελος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter975