ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ. 12002  Σαββίδης Σάββας

               15362  Λοίζου Ανδρέας

                14249  Κωνσταντινίδης ΆγγελοςComments (0)

Add a new comment:Newsletter

867