ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για Β Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας/Σχεδίασης Επίπλων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για την Ξυλουργική- Επιπλοποιία/Σχεδίαση Επίπλων (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Παρασκευή,6 Μαρτίου 2020

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12554

Μανιώρης Μάριος

209,53

11295

Βασιλειάδης Γεώργιος

208,82

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter274