ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Μαθηματικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αρ. Φακ. 12399

 Λάμπρου-Τρακοσιή Σωτηρούλα

17198

 Γεωργιάδης Χριστάκης

16947

 Αρσιώτης Παύλος

10804

 Πιέρου-Ματθαίου Λουκία

9262

 Δημητρίου Νίκος

15981

 Σαλονικίδης Ιωάννης

14706

 Κυπριανού-Γεωργίου Χριστίνα

10720

 Κυριάκου-Μιχαήλ Κυριακή

10936

 Λουκαΐδης Πρόδρομος

11649

 Λιβέρα Ανδρούλα

10236

 Νικολαΐδης Παύλος

15978

 Βωβίδου Δήμητρα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1303