ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά (3 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ώρα 9.45 π.μ.

Αρ. Φακ. 18205

 Ιωάννου Μαρίνα

215,58

10953

 Μουττά-Παπαγεωργίου Μαρία

215,05

7966

 Κατσιαντώνη Ελένη

214,12

11068

 Ψαρά-Αρσένη Βαρβάρα

213,28

14181

 Πέτρου-Μηλιώτου Γιανούλα

213,17

15678

 Βασιλείου Γλυκερία

212,82

14183

 Αγαθοκλέους-Τερζή Πάντω

212,73

17742

 Χαρίτου Ερμιόνη

212,58

16952

 Πασπαλίδη Θεοδώρα

212,52

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter792