ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θεση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (4 θέσεις). Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τρίτη,10 Μαρτίου 2020

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΕΠΙΣΤΗΜΗ Η. Υ.

Ώρα 9.45 π.μ.

Αρ. Φακ. 14228

 Γαβριήλ Λοΐζος

210,83

12791

 Πιττάκης Παναγιώτης

210,67

15011

 Κόσιης Ανδρέας

209,75

14992

 Ιππολύτου Ιππόλυτος

209,33

15024

 Στυλιανού Νικόλας

209,17

15476

 Βιολάρης Σάββας

208,67

Ώρα 11.15 π.μ.

Αρ. Φακ. 16020

 Ζαντής Κώστας

208,67

14959

 Κόκκινος Κλεάνθης

207,92

16789

 Καζακαίου Νατάσα

207,17

14987

 Καλιάς Μιχάλης

207,00

15094

 Ξενοφώντος Ξενοφών

207,00

14790

 Κωνσταντίνου Θεόδουλος

206,92

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1133