ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Αρ. Φακ. 16249

Σέργη Τζοβάννα

10347

Κολοκοτρώνη-Ψιντρού Κυριακή

10012

Ζάκου-Κιρκιλλή Λευκή

10795

Ζαπίτη Παναγιώτα

14528

Χατζηδημητρίου Άντρη

10423

Χατζηιωάννου Σωφρονούλα

17740

Νικοδήμου-Πασιαρδή Χρυσάνθη

9576

Λεριού-Γρηγορίου Ιωάννα

10306

Χριστοφόρου-Αναστασίου Ευδοκία

18271

Χατζηκωνσταντίνου Ελένη

18755

Αμπτάλλα Ανδρούλα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1363