ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή για Ξυλουργική-Επιπλοποιία/Σχεδίαση Επίπλων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στον πιο κάτω εκπαιδευτικό λειτουργό με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Αρ. Φακ. 12554  Μανιώρης Μάριος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter306