ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή για τα Δομικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στην πιο κάτω εκπαιδευτικό λειτουργό με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ

Αρ. Φακ. 11452 Πισιάρα Ελένη
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter306