Αναδρομικές προαγωγές στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής  29 Μαΐου 2020:

Οι Μιχαήλ Χρίστος (Μ.14659), Χατζηευτυχίου Μαρίνος (Μ.14335) και Παναγή Αντρέας (ΠΜΠ.10273), οι οποίοι είχαν προαχθεί από τις 15 Μαρτίου 2016 στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τα Ξενοδοχειακά (γνωστοποίηση αρ. 274 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4936 και ημερομηνία 13.5.2016) και των οποίων οι πιο πάνω προαγωγές αργότερα ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από 15 Μαρτίου 2016.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2586