ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγές σε θέσεις καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Φιλολογικά και Επιστήμη


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Φιλολογικά (1 θέση) και Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Επιστήμη (1 θέση). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τρίτη,30 Ιουνίου 2020

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ώρα 9:30 π.μ.

Αρ. Φακ. 17649

Καφφά Έλενα

Αρ. Φακ. 16913

Μπαζούκης Αλέξανδρος

Αρ. Φακ. 11136

Φιλιππίδου Χριστιάνα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ώρα 10:15 π.μ.

Αρ. Φακ. 16485

Καπαρτζιάνης Αχιλλέας

Αρ. Φακ. 15266

Ορφανίδου Δώρα

Αρ. Φακ. 15269

Τσαλακός Γεώργιος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter443