ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Επιστήμη στον Τσαλακό Γεώργιο (Μ.15269) με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2020.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter818