ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ. Φακ. 9734

  Μαχλαμούζη Αλεξάνδρα

8168

  Δημητρίου Χλόη

8452

  Ηροδότου Μαρία

10059

  Κασάπη Ευανθία

9409

  Φιλίππου Αντώνης

11693

  Ευθυβούλου-Γεωργιάδου Ελένη

7301

  Ευθυμίου Ανδρέας

9221

  Φουρνίδου Γεωργία

8232

  Λύτρας Κώστας

8787

  Σταυρίδου-Μορφή Μαρία

15277

  Τιμοθέου Σάββας

 

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter3044