ΕΕΥ:Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Παιδαγωγικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά (1 θέση). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7220

Βλάμη Σοφία

7751

Παπαριστοδήμου Ευθυμία

7919

Ρουσιάς Χριστάκης

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1142