ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α' -Μέση Γενική


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία (μια θέση), Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Τέχνη (μία θέση) και Επιθεωρητή Α' (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Εμπορικά/Οικονομικά (μία θέση). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Πέμπτη,10 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α' (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ώρα 9.30 π.μ

Αρ. Φακ. 15995

Μυλωνά-Βιδάλη Παναγιώτα

15431

Σιδερά Χριστίνα

15427

Χατζημάρκου Μιχαήλ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α '(ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Ώρα 10.30 π.μ

Αρ. Φακ. 9133

Θεοφάνους Ανθή Μαρία

8658

Λαζούρας Σάββας

10589

Λάντσια Στέλλα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α' (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 14657

Καλακουτή Χατζηιωσήφ Ζιάννετ

11056

Νεοκλέους Ανδρέας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

883