ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10 (17 θέσεις). Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α10

Ώρα 10:00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11488

Νεοφύτου Αναστασία

190.13

Αρ. Φακ. 15085

Παππάς Χρήστος

187.62

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

536