ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με ισχύ από 16 Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ Α10

Αρ. Φακ. 11488

 Νεοφύτου Αναστασία

15085

 Παππάς Χρήστος

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

683