Προάγονται στην ίδια θέση από 1η Σεπτεμβρίου 2018


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Πεμπτης 31ης Δεκεμβρίου 2020:

Οι Κασουλίδης Γιάννης (Π.6270) και Χανδριώτης Δημήτριος (Μ.12162), οι οποίοι είχαν προαχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (γνωστοποίηση αρ. 714 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5146 και ημερομηνία 5.10.2018) και των οποίων οι πιο πάνω προαγωγές αργότερα ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου 2018
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1337